Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

10.08.2018
Kompanija Victoria Logistic, članica Victoria Group, svake godine početkom avgusta tradicionalno organizuje sastanak sa poslovnim partnerima povodom otkupa suncokreta i soje. Skup održan 9. avgusta,...