Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

17.08.2017
Kompanija Victoria Logistic je 16. avgusta održala tradicionalni sastanak sa svojim poslovnim partnerima povodom predstojećeg otkupa suncokreta i soje u restoranu Reset u Sremskoj Kamenici.