Osnovni podaci

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
Victoria Group akcionarsko društvo Beograd
Skraćeno poslovno ime: Victoria Group ad Beograd
Pravna forma: Akcionarsko društvo

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115b, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 3532 700, 3532 600
Datum osnivanja: 08.11.2001.
PIB: 101898648
Matični broj: 17364723
Tekući broj: 205-7438-84 Komercijalna Banka Beograd
165-275-93 Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd

Ogranak u Novom Sadu

Hajduk Veljkova 11, p.fah 41
21112 Novi Sad
tel:+381 21 4895 400, 4895 409

 

Vlasnička struktura:

Evropska banka za obnovu i razvoj - 21,36%
Zoran Mitrović - 22,55%
Milija Babović - 22,55%
Apsara Ltd. - 11%
Victoria Group AD sopstvene akcije - 22,54%