Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

25.12.2020
Novi vlasnik kompanije Victoriaoil, jedne od najsavremenijih uljara na Balkanu i dugogodišnje članice Victoria Group, je kompanija Sun Valley. Osnivači i suvlasnici kompanije Sun Valley su...