Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

19.10.2020
Victoria Logistic je objavila 94. broj biltena „Za našu zemlju". U novom broju izdvajamo tekstove o značaju održavanja Savetovanja proizvodnje uljarica u Srbiji, o zadrugarstvu u svetu, jesenjoj...