96. broj biltena „Za našu zemlju"

Victoria Logistic je objavila 96. broj biltena „Za našu zemlju". U novom broju izdvajamo tekstove o značaju smanjenja stresa kod biljaka, šta su eminentni stručnjaci iz raznih oblasti poljoprivrede rekli o godini koja je iza nas, kakav je to Program mera zaštite zdravlja bilja u Republici Srbiji, kakve se to nove bolesti pojavljuju na orahu i o još mnogo drugih stručnih tema koje možete pročitati na 40 strana biltena. Ponosni smo što bilten od pre dva broja ima svoj CIP broj u Biblioteci Matice srpske iz Novog Sada (katalogizacija u publikaciji), svoj ISSN, kao i COBISS broj u evropskoj Biblioteci u Parizu. Posebno još ističemo intervju sa Milošem Janjićem, diplomiranim inženjerom menadžmenta, generalnim direktorom Produktne berze Novi Sad, na temu novog Zakona o robnim berzama u našoj zemlji, svetskim kretanjima cena i uticaju na tržište u Srbiji. Celokupni sadržaj novog broja možete pogledati ovde.