Proizvodi od uljane repice

Naziv proizvoda Proizvođač
Jestivo rafinisano repičino ulje
Sirovo repičino ulje
Specijalno degumirano repičino ulјe
Repičina sačma
Repičin lecitin