Sektori kompanije

Operacije
Stefan Babović
Izvršni direktor
+381 11/3532 730
vgoperacije@victoriagroup.rs

Finansije
Milan Marković
Izvršni direktor
+381 11/3532 700
vgfinansije@victoriagroup.rs

Prodaja
Savo Vukićević
Direktor
+381 21/4895 440
vgprodaja@victoriagroup.rs

Trading
Vladan Kaličanin
Direktor
+381 11/3532 721
vgtrading@victoriagroup.rs

Pravni poslovi
Branislava Pavlović
Direktor
+381 11/3532 224
vgpravnisektor@victoriagroup.rs
 
Ljudski resursi
Marija Tatarević
Direktor
+381 11/3532 700
vghr@victoriagroup.rs

Korporativne komunikacije
Tamara Vlastelica
Savetnik
+381 11/3532 730
vgkomunikacije@victoriagroup.rs

IT
Vladimir Kragulj
Direktor
+381 21/4895 463
vgit@victoriagroup.rs