51. broj mesečnika Victoria Logistic „Za našu zemlju"

Kompanija Victoria Logistic objavila je novi, 51. broj svog mesečnika „Za našu zemlju".

Ovaj broj biltena otvara vest o stručnoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača koju je Victoria Logistic organizovala u saradnji sa firmom Chemical Agrosava. Nastavlja se serija tekstova koji prenose iskustva poljoprivrednika koji su izvršili analizu zemljišta. Veliki broj stručnih tekstova posvećen je temi setve, a među njima izdvajamo članke „Preporuke za setvu jarih useva u 2017. godini“ i „Plodored, izbor sorte i tehnika setve soje“. Takođe, u ovom broju predstavljena je i ponuda semena kukuruza, soje i suncokreta, kao i ponuda pesticida koju je Victoria Logistic pripremila za svoje partnere.

Novi, 51. broj „Za našu zemlju" možete preuzeti u pdf formatu ovde ili prelistati njegovu e-verziju ovde.