97 godina rada Veterinarskog zavoda Subotica

U prisustvu brojnih zvanica Veterinarski zavod Subotica, kompanija u sastavu Victoria Group, 13. decembra svečano je obeležio kraj poslovne godine, ali i 97 godina postojanja i rada. Predstavljeni su ostvareni rezultati u 2018. godini, ali i planovi za narednu poslovnu godinu.

"Mi smo kompanija od koje se očekuje da bude inovator, u tom pravcu ide i naša razvojna politika. U narednom periodu očekuju nas ozbiljne investicije u novu mikrobiološku i hemijsku laboratoriju sa najsavremenijom opremom" - izjavio je na proslavi Dragoljub Milinković, generalni direktor Veterinarskog zavoda Subotica.

97 godina rada Veterinarskog zavoda Subotica
97 godina rada Veterinarskog zavoda Subotica
97 godina rada Veterinarskog zavoda Subotica