Aktuelna ponuda repromaterijala kompanije Victoria Logistic

Kompanija Victoria Logistic, članica Victoria Group, promoviše aktuelnu ponudu repromaterijala za poljoprivredne proizvođače:

PONUDA SEMENA

Trenutno su u ponudi sorte NS semena pšenice:

  • Zvezdana
  • Simonida
  • NS 40S
  • Avangarda

Semena su dostupna u Srbobranu, ali postoji i mogućnost prevoza do kupca. Pored komercijalnih menadžera i predstavnika Victoria Logistic, za sve dodatne informacije, trebovanje i dispozicije, možete kontaktirati i:

Marka Milovanovića
Samostalnog stručnog saradnika za semena
Tel: +381 21 4886 557
Mob: +381 63 656 621
Fax: +381 21 4886 588
marko.milovanovic@victoriagroup.rs

 

PONUDA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Sa našom širokom ponudom bezbednih i efikasnih proizvoda za zaštitu useva, vodimo računa o zdravlju i prinosu useva u svih fazama razvoja biljke. Primenom sredstva za zaštitu bilja čuvate useve od insekata i bolesti, unapređujete bujnost biljaka, dok primenom herbicida kontrolišete korove, koji u borbi sa poljoprivrednim kulturama za nutritiente, vodu i svetlo mogu značajno smanjiti prinose.

Aktuelnu ponudu sredstava za zaštitu bilja koju smo pripremili za Vas za 2016. godinu, možete pogledati ovde. Za sve savete i dodatne informacije kontaktirajte naš stručni tim:

Goran Alimpić
Category menadžer za pesticide
Mob: +381 63 655 019
goran.alimpic@victoriagroup.rs

Bogdanka Karabasil
Samostalni saradnik u službi category managera
Tel: +381 21 4886 546
Mob: +381 63 1031 046
bogdanka.karabasil@victoriagroup.rs

Tijana Miskin
Saradnik u službi category managera
Tel: +381 21 4886 546
Mob: +381 63 511 352
tijana.miskin@victoriagroup.rs

 

PONUDA MINERALNIH ĐUBRIVA

U ponudi je NPK mineralno đubrivo, proizvođača Elixir Zorka Šabac za proizvodnu 2016/2017 godinu,  i to sledećih formulacija:

  • NPK 8:15:15 + 9% S
  • NPK 6:12:24 + 6% S
  • NPK 6:24:12 + 5% S
  • NP 16:20 + 12% S + 0,05% B
  • NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0,1% Zn

Informacije o svim formulacijama, uslovima prodaje i cenama možete dobiti od komercijalnih menadžera i predstavnika Victoria Logistic, ili od menadžera za kategoriju mineralnih đubriva:

Dragan Jeličić
+381 21 4886-543
+381 63 1020 616
dragan.jelicic@victoriagroup.rs