Benefit - nova linija hrane za preživare Veterinarskog zavoda Subotica

Nova linija hrane za preživare Veterinarskog zavoda Subotica, pod nazivom Benefit, obuhvata potpune smeše za krave muzare i tov junadi. Ono što ove proizvode izdvaja od ostalih, sličnih proizvoda na tržištu, jeste sojina melasa koja se nalazi u njihovom sastavu. Melasa je optimalno usvojivi ugljeni hidrat, koji osim visokog nivoa energije smešama daje slatkoću i prijatan miris, što poboljšava konzumaciju hrane kod životinja.

Primenom Benefit smeša za krave muzare smanjuje se nedostatak energije u vreme laktacije, čime se produžava trajanje laktacije, pospešuje mlečnost i unapređuju reproduktivne performanse. 

U tovu junadi Benefit smešama se povećava energetska vrednost hrane i efikasnost njenog iskorišćavanja, čime se skraćuje vreme potrebno za tov i povećavaju dnevni prirasti životinja.