Dva nova preparata za dezinfekciju Veterinarskog zavoda Subotica

Proizvodni portfolio Veterinarskog zavoda Subotica, članice Victoria Group, bogatiji je za dva nova proizvoda za dezinfekciju. Naime, na tržištu će se uskoro naći Muzol – preparat za dezinfekciju vimena i papila krava posle muže, kao i Povidon jod – rastvor za preoperativnu dezinfekciju kože ruku hirurga.

Preparati za dezinfekciju
Preparati za dezinfekciju