Investicija u fabriku stočne hrane

Veterinarski zavod Subotica je u okviru fabrike stočne hrane pustio u rad najsavremeniji sistem robotske paletizacije. Robotska paletizacija je sklop uređaja sa funkcijom slaganja vreća na paletu i spremanja napunjenih paleta za trasnport. Investicija je realizovana sa ciljem ubrzavanja procesa slaganja i strečovanja, i smanjenja i rasterećivanja radne snage u samom procesu slaganja i pripreme paleta. U odnosu na prethodni ručni način slaganja sam proces je ubrzan gotovo duplo.

Robotska paletizacija je odabrana kao rešenje jer se ovaj vid paletizacije smatra sistemom koji je podložniji promenama, koji lakše prati različite vidove paletizacije i može da zadovolji različite proizvodne zahteve. Prema nekim istraživanjima čak 80 odsto manje tehničkih problema registrovano je kod ovog sistema.