Izašao 53. broj mesečnika „Za našu zemlju"

Kompanija Victoria Logistic objavila je 53. broj svog mesečnika „Za našu zemlju".

U ovom broju detaljno su predstavljeni zahtevi Dunav Soja sertifikacije za proizvođače soje u Srbiji, uz listu preparata za zaštitu bilja koji su odobreni za korišćenje. Posebna pažnja posvećena je temi zaštite kukuruza kroz tri stručna teksta koja se bave ovom ratarskom vrstom. Nastavlja se i serijal o iskustvima poljoprivrednika koji su na svojim parcelama sproveli uzorkovanje i analizu zemljišta. Među interesantnim člancima izdvajamo još „Rezistentnost korova prema herbicidima“, kao i intervju sa prof. dr Mirkom Babićem sa departmana za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Novi, 53. broj „Za našu zemlju" možete preuzeti u pdf formatu ovde ili prelistati njegovu e-verziju ovde.