Izvršen nadzor Akreditacionog tela Srbije u SP Laboratoriji

U SP Laboratoriji je 11. i 12. aprila uspešno izvršeno prvo nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Tokom nadzora ATS je izvršio proveru kompetentnosti osoblja ovlašćenog za sprovođenje ispitivanja, opreme i rezultata prethodnih ocenjivanja.

SP Laboratorija od juna prošle godine primenjuje fleksibilni obim akreditacije za analize rezidua aktivnih supstanci pesticida u hrani i hrani za životinje, i ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla. To praktično znači da se SP Laboratoriji daje mogućnost da izvrši promene u akreditovanom obimu akreditacije bez prethodno sprovedenog ocenjivanja od strane ATS-a. Nakon godinu dana primene, uočeno je zadovoljstvo korisnika usluga ovim načinom rešavanja njihovih potreba i brzim reagovanjem kada su im potrebni rezultati analiza za nove GMO modifikacije i rezidue pesticida koje nisu prethodno bile u obimu akreditacije. Kompletna lista akreditovanih rezidua pesticida i GMO modifikacija je korisnicima uvek dostupna na sajtu laboratorije.

Ove godine Obim akreditacije proširen je za metodu određivanja aw vrednosti i nekim specifičnim metodama za hranu za životinje, meso i začine. SP Laboratorija će i u narednom periodu nastaviti da prati zahteve korisnika, domaće i međunarodne zakonske propise i da na osnovu toga usklađuje svoje poslovanje, razvija i primenjuje priznate metode ispitivanja.