Međunarodni simpozijum veterinara u Beogradu

U Beogradu je 11. novembra održan Prvi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), pod nazivom „Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara 2016“.  UVVPS je strukovno udruženje koje okuplja preko 610 članova, a osnovano je sa namerom razmene i primene znanja u oblastima koje se tiču različitih aspekata uzgoja goveda, svinja, ovaca i koza. Simpozijum je imao međunarodni karakter, a predavači su bili stručnjaci iz Nemačke, Grčke i Mađarske. Program je pratilo oko 400 predstavnika veterinarske struke Srbije i regiona. Veterinari Veterinarskog zavoda Subotica bili su na ovom simpozijumu i učesnici i izlagači.