Održan 38. Seminar za inovacije znanja veterinara

U organizaciji Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 10. februara, održan je XXXVIII Seminar za inovacije znanja veterinara. Zapaženo učešće u diskusijama imali su veterinari Veterinarskog zavoda Subotica, članice Victoria Group. Svoj doprinos dali su posebno u temama o aktuelnoj epizootiološkoj siutaciji u Srbiji i Evropi, pravcima unapređenja kontrole u lancu proizvodnje hrane, kao i o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva iz oblasti zaraznih bolesti životinja sa uredbom EU 2016/429 - „Animal Health Law”.