Održan 7. Poljoprivredni forum „Hrana za Evropu“

Sedmi poljoprivredni forum „Hrana za Evropu“ u organizaciji Ekonomskog instituta i Društva agrarnih ekonomista Srbije, okupio je stručnjake iz nauke i prakse u Vrdniku od 16. do 18. novembra. U radu foruma posvećenom temi „Pametna poljoprivreda“ učestvovali su predstavnici vlade, Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Privredne komore Srbije, poljoprivrednih i prehrambenih kompanija i zadruga.

Na otvaranju skupa direktor Ekonomskog instituta, Dragan Šagovnović, najavio je izradu Studije o ekonomskom i društvenom razvoju Srbije do 2040. godine, u saradnji sa SANU i vodećim eskspertima po oblastima.

Učesnicima foruma „Hrana za Evropu“ obratio se ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Branislav Nedimović, koji je tom prilikom poručio da su glavni pravci koje će u 2018. godini pratiti resorno ministarstvo zakonsko uređenje subvencija za poljoprivredu, otvaranje laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane, ulaganje u prerađivačku industriju i poljoprivredna proizvodnja po zahtevima tržišta, uz značajno povećanje budžeta na 40,8 milijardi dinara.

Predsednik Odbora za selo SANU, dr Dragan Škorić, govorio je o ruralnom razvoju i istakao da je uz negativni demografski trend, jedan od ključnih problema današnjeg sela i njegovog lošeg ekonomskog položaja usitnjenost poseda. Direktor za naučnoistraživački razvoj Ekonomskog instituta, dr Ivan Nikolić, predstavio je situaciju u prehrambenoj industriji i skrenuo pažnju na činjenicu da, iako ona čini 23 odsto prerađivačke industrije, ne doprinosi u dovoljnoj meri ekonomskom rastu Srbije usled manjka dodatne vrednosti. Na panelu na kome su učestvovali domaći privrednici poslata je poruka da je poljoprivredi neophodna snažnija strateška pomoć kako bi agrar značajnije doprineo ekonomskom razvoju i rastu nacionalnog bruto dohotka.

Kompaniju Victoria Group koja je tradicionalni partner poljoprivrednog foruma „Hrana za Evropu“ predstavljale su Natalija Kurjak, direktorka marketinga Victoria Logistic, i Tamara Veselinović, menadžer za odnose sa javnošću Victoria Group.