Održan VII kongres o zaštiti bilja

Agrotim Victoria Logistic učestvovao je na VII kongresu o zaštiti bilja pod nazivom „Integralna zaštita bilja – naučno-utemeljen korak napred prema održivoj poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi". Kongres je održan od 24. do 28. novembra na Zlatiboru, u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije i dve sekcije Međunarodne organizacije za biološku i integralnu zaštitu (IOBC-EPRS i IOBC-WPRS). Na skupu su predstavljena najnovija saznanja u oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi, a jedan od ciljeva kongresa bilo je i unapređenje međunarodne saradnje na ovom polju.

Na Kongresu je prisustvovalo više od 800 učesnika iz celog sveta, a predstavnici kompanije Victoria Logistic imali su priliku da se sastanu i razgovaraju sa proizvođačima pesticida, semenskim kućama i predstavnicima zadruga na temu dosadnašnje saradnje, jačanja partnerskih odnosa, kao i o planovima za naredni period.