Održiva stočarska proizvodnja danas

Deo redovnih prolećnih aktivnosti Veterinarskog zavoda Subotica, članice Victoria Group, jeste edukacija farmera koji se bave stočarskom proizvodnjom. Tokom februara i marta kompanija je organizovala nekoliko stručnih predavanja u Sremskoj MItrovici, Bogaticu, Žedniku i Kraljevu, koja su bila namenjena farmerima koji se bave stočarstvom.

Predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas" predstavlja sublimaciju iskustva, terenskog rada i sagledavanja realnih problema na terenu. Koncept predavanja je zasnovan na praćenju svih kritičnih tačaka u održivoj stočarskoj proizvodnji, kao što su ishrana životinja i balansiran obrok, poznavanje metaboličkog statusa zapata, poznavanje bakteriološke situacije na farmi itd.

Svi ovi faktori važni su za održivu stočarsku proizvodnju i samo zajedničkim naporima vlasnika farmi, veterinara, agronoma, kao i kompanija koje učestvuju u komercijalnim programima na farmama moguće je stvoriti održivu stočarsku proizvodnju.

S obzirom da je ishrana životinja jedan od važnih faktora za dobre proizvodne rezultate, ovakva predavanja su prilika da Veterinarski zavod Subotica predstavi svoj bogati proizvodni program hrane za životinje i približi kupcima određene proizvode. Farmerima je posebno prezentovana jedinstvena smesa obogaćena sojinom melasom u ponudi kompanije.