PKS oformila Grupaciju za žitarice, industrijsko i krmno bilje

U Beogradu je 11. aprila održana konstitutivna sednica Grupacije za žitarice, industrijsko i krmno bilje pri Privrednoj komori Srbije (PKS). Za predsednika grupacije izabran je Goran Radić, direktor privrednog društva „Stari Tamiš“, a zamenica predsednika je Olga Čurović, direktorka poslovne zajednice „Industrijsko bilje“. Član ispred kompanije Victoria Logistic je Natalija Kurjak, direktorka marketinga.

Na sednici je predstavljen plan rada Grupacije za tekuću godinu. Planirane aktivnosti tiču se usaglašenosti domaće regulative sa regulativom EU, korišćenja raspoloživog zemljišta, unapređenja ratarske proizvodnje kroz saradnju sa nadležnim institucijama i predlaganje podsticajnih mera za povećanje proizvodnje i izvoza. Pored toga zadaci Grupacije su komunikacija i koordinacija sa stalnom radnom grupom za saradnju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i PKS, kao i povezivanje naučnih i stručnih institucija sa članovima. Fokus će biti na promovisanju privrednih potencijala i uspostavljanju saradnje sa ino partnerima kako bi se povećao plasman domaćih proizvoda na inostranom tržištu. Deo aktivnosti Grupacije podrazumevaće i organizaciju seminara i stručnih skupova u cilju popularizacije uvođenja standarda, podizanja nivoa znanja i konkurentnosti.