Pravo vreme za analizu zemljišta kao investiciju u petogodišnje planiranje proizvodnje

Polazna tačka na putu do visokih, kvalitetnih prinosa i roda je sprovođenje agrotehničke mere – analize plodnosti zemljišta. Analiza plodnosti omogućava poljoprivrednim proizvođačima da indirektno uštede novac, tako što će na osnovu njenih rezultata saznati hemijsku vrednost  zemljišta, i shodno tome šta mu kroz mineralna hraniva treba dodati i u kojoj količini.

Stručna služba Victoria Logistic savetuje da je pravo vreme da se uradi analiza zemljišta po skidanju biljnih vrsta sa parcela, odnosno posle žetve ili berbe, kada je zemljište najsiromašnije hranljivim elementima i kada se lako može ući u parcel, ili pak pri podizanju novih zasada.

Ovu agrotehničku meru savremene i odgovorne poljoprivrede u poslednje vreme naši poljoprivredni proizvođači sve više prihvataju kao neophodnost. Važno je istaći da je ona  regulisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, konkretno članom 21 o kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i količinama unetog mineralnog đubriva i pesticida u obradivo poljoprivredno zemljište:

“Radi zaštite i očuvanja hemijskih i bioloških svojstava poljoprivrednog zemljišta od prve do pete katastarske klase i obezbeđenja pravilne upotrebe mineralnih i organskih đubriva i pesticida vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta vrši kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i evidenciju količine unetog mineralnog đubriva i pesticida. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i količine unetog mineralnog đubriva i pesticida vrši se po potrebi, a najmanje svake pete godine.”

Kompanija Victoria Logistic svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima nudi:

  • uslugu kompletne analize zemljišta, koja obuhvata izlazak na parcelu i mapiranje, uzimanje uzoraka automatskom sondom sa GPS-om koja beleži tačne koordinate svakog uboda, laboratorijsku analizu i preporuku za đubrenje po meri za željenu biljnu vrstu
  • uslugu uzorkovanja, koja obuhvata izlazak na parcelu i mapiranje, uzimanje uzoraka automatskom sondom sa GPS-om koji beleži tačne koordinate svakog uboda.

Za sve dodatne informacije poljoprivrednicima je na raspolagnju call centar Victoria Logistic: 0800/333-330.