Preko 750 učesnika na Simpozijumu o zaštiti bilja

Društvo za zaštitu bilja Srbije i ove godine je tradicionalno na Zlatiboru organizovalo 15. Simpozijum o zaštiti bilja u periodu od 28. novembra do 2. decembra. Naučnoj i stručnoj javnosti i predstavnicima agrobiznisa predstavljena su najnovija saznanja u oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi. Posebna pažnja posvećena je popularizaciji istraživačkog rada i regionalne saradnje.

Prikazi radova i projekata, okrugli stolovi, promocija novih knjiga, kao i informativne prezentacije proizvođača sredstava za zaštitu bilja, privukli su više od 750 učesnika. Predstavnici kompanije Victoria Logistic imali su priliku da se sastanu i razgovaraju sa proizvođačima pesticida, semenskim kućama i predstavnicima zadruga na temu dosadašnje saradnje, jačanja partnerskih odnosa, kao i o planovima za naredni period.