Proizvodnja i poslovni procesi Veterinarskog zavoda Subotica prema standardima

Veterinarski zavod Subotica je  u oktobru uspešno implementirao, odnosno izvršio resertifikaciju za nekoliko standarda:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima nove verzije standarda SRPS ISO 9001:2015. Serfifikacija je obuhvatila  razvoj i proizvodnju farmaceutskih i bioloških proizvoda, hrane za životinje, dermo-kozmetičjih proizvoda, DDD sredstava i pružanje DDD usluga.
  • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane, prema zahtevima standarda SRPS ISO 22000:2005, za područje primene Proizvodnja hrane za životinje.
  • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015.
  • Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018, za područje primene Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Veterinarski zavod Subotica kontinuirano radi na unapređenju već implementiranog sistema unutar kompanije, kao i na uvođenju novih standarda, a sve u cilju postizanja zadovoljstva krajnjeg potrošača.