Regionalni sastanak Srbije i BIH o GIZ projektu „Kvalitetna soja bez GMO iz Dunavske regije”

U Tesliću je 8. i 9. novembra, u organizaciji Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i Asocijacije Dunav Soja, održan drugi regionalni sastanak nacionalnih nadzornih odbora Srbije i Bosne i Hercegovine na temu evaluacije GIZ projekta „Kvalitetna soja bez GMO iz Dunavske regije“.

Tom prilikom prezentovani su dosadašnji rezultati projekta i planirane aktivnosti u 2017. godini, među kojima su nastavak dijaloga sa državnim institucijama i promocija projekta, kao i edukacija i organizacija „dana polja” sa primerima dobre prakse u obe zemlje. Ispred kompanije Victoria Logistic sastanku je prisustvovala Natalija Kurjak, direktor marketinga.