Sastanak sa partnerima povodom predstojećeg otkupa

Tradicionalni sastanak kompanije Victoria Logistic sa poslovnim partnerima povodom predstojećeg otkupa suncokreta i soje održan je 19. avgusta u Novom Sadu. Sastanku je prisustvovalo oko 150 partnera.

Na skupu su govorili Nikola Vujačić, direktor operacija i izvršni direktor Victoria Group; Mladen Jovanović, direktor Victoria Logistic; Goran Borčak, komercijalni direktor Victoria Logistic; Dragoljub Milinković, menadžer front office službe i Natalija Kurjak, direktorka marketinga Victoria Logistic.

Kompanija je partnerima predstavila tri modela otkupa uljarica za 2016. godinu koji, u poređenju sa dosadašnjim načinom rada, donose niz novih mogućnosti za partnere koji predaju robu Victoria Logistic. Prvi model podrazumeva da se svakog radnog dana u 10h određuje trenutna tržišna cena za soju i suncokret, koja važi do 15h istog dana. Drugi model je najsličniji starom modelu otkupa, gde se pri prijemu zrna na početku otkupa određuje provizorna cena, a na kraju otkupa krajnja tržišna cena zrna. Treća mogućnost je da se roba stavi na lager u silose kompanije, a da se odluka o prodaji po tržišnim cenama može doneti bilo kada, počev od trenutka predaje zrna, pa sve do početka žetve naredne godine. Ukoliko se roba prodaje Victoria Logistic, svi troškovi lagera padaju na teret kompanije, a ukoliko se proda trećem licu zaračunavaju se troškovi lagera po tržišnim cenama.

Ove godine suncokret je posejan na 205.000 ha i očekuje se zadovoljavajući rod - prvi prinosi su već preko 3 t/ha, a žetva je počela na 5% površina. Soja je posejana na 185.000 ha i očekuje se rod od preko 700.000 tona.