Skup o finansiranju poljoprivredne proizvodnje uz učešće predstavnika Victoria Group

U Beogradu je 10. maja, u organizaciji FAO (Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija) i EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj), održan radni skup o sprovođenju Zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje. Ova prva radionica u okviru programa promocije Zakona, bila je namenjena predstavnicima banaka, prerađivača i snabdevača, dok će na narednim skupovima biti prezentovana osnovna zakonska rešenja i predstavnicima državnih organa, odnosno poljoprivrednim proizvođačima i njihovim asocijacijama.

Finansijsku obuku održali su eksperti iz Rabobank grupe, koja je jedan od svetskih lidera u oblasti finansiranja agrobiznisa. Posebna pažnja posvećena je primerima dobre prakse iz Brazila, gde se pozajmljivanja po ovom modelu mere u milijardama dolara, uz poređenje sa pravnim i privrednim sistemom u Srbiji.

Predstavljene su prednosti predžetvenog finansiranja, obrađeni su pravni i administrativni aspekti ovog procesa, kao i tema neophodnih resursa i dostupnosti izvora finansiranja. Diskutovano je o mehanizmima obezbeđenja i zaštiti plasmana sa posebnim fokusom na upravljanje rizicima. Objašnjeni su novi mehanizmi kontrole rizika i lakše naplate, poput monitoringa useva na terenu.

Victoria Group je, svojim značajnim višegodišnjim iskustvom u pretfinansiranju poljoprivredne proizvodnje, doprinela diskusiji i na ovom skupu prezentovala studiju slučaja, a doprinos je dala i u fazi pripreme Zakona o predžetvenom finansiranju. Kompaniju su ovom prilikom predstavljali Branislava Pavlović, direktor pravne službe Victoria Group; Mladen Jovanović, direktor Victoria Logistic; Milan Marković, direktor finansijskog sektora Victoria Logistic; Goran Borčak, direktor komercijalnog sektora Victoria Logistic, i Radmila Vujadinović, menadžer za rizike Victoria Logistic.