SP Laboratorija edukacijom do prevencije konatimancije malina i kupina

Radovan Čobanović, pomoćnik izvršnog direktora sektora za mikrobiološka ispitivanja SP Laboratorije, održao je prošlog meseca proizvođačima iz požeškog kraja predavanje na temu „Pojava i sprečavanje pojave bakterijskih i virusnih kontaminacija tokom uzgajanja, branja i prerade maline i kupine“.

Predavanje je održano sa ciljem da se podigne svest proizvođača o tome kako neadekvatno ponašanje i loša higijena prilikom uzgoja i daljeg tretiranje voća može uticati na širenje bakterijskih i virusnih kontaminacija. Prezentovani su načini kontaminacije od momenta primarne proizvodnje (pre berbe) do momenta prodaje i konzumiranja, a objašnjene su i mere prevencije.

Uspešnost predavanja pokazuje i zajednički zaključak da ovakav vid obuke treba organizovati svake sezone pre početka branja malina i kupina, čime je SP laboratorija u mogućnosti da na najbolji način moći doprinese primeni naučnih saznanja u praksi.