SP Laboratorija na seminaru o novinama u sektoru prerade voća i povrća

Na inicijativu Udruženja proizvođača voćnih sokova Srbije (UPVSS), čiji je član i SP Laboratorija, uz organizacionu podršku Privredne komore Srbije, krajem septembra održan je seminar “Novine u sektoru prerade voća i povrća – zakonski okvir”. Seminar je okupio pedesetak učesnika, predstavnika kompanija koje se bave proizvodnjom i prometom voćnih sokova, nektara, džemova, marmelada i srodnih proizvoda, kao i laboratorija koje proveravaju kvalitet i bezbednost  ove kategorije proizvoda.

Kroz zakonodavni okvir prisutne je proveo Branislav Raketić, rukovodilac Grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, dok je prof. dr Predrag Vukosavljević sa Poljoprivrednog  fakulteta u Zemunu  predstavio novi  „Pravilnik o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmalada, pekmeza, zaslađenog kesten pirea i srodnih proizvoda” koji je počeo da se primenjuje u septembru ove godine.

SP Laboratorija je na ovom seminaru učestvovala sa tri predstavnika. Marija Vujić-Stefanović, pomoćnik izvršnog direktora sektora za genetička i fizičko-hemijska ispitivanja, u svom izlaganju detaljnije je prikazala nekoliko specifičnosti vezanih za kvalitet i deklarisanje proizvoda (utvrđivanje i prikazivanje sadržaja šećera, vitamina i minerala). Biljana Marošanović, izvršni direktor sektora instrumentalnih analiza, dala je pregled domaće i strane regulative na temu “Kontaminenti i rezidue pesticida u proizvodima od voća i povrća”. Radovan Čobanović, pomoćnik izvršnog direktora sektora za mikrobiološka ispitivanja, govorio je o mikrobiološkim rizicima u procesu prerade voća i povrća.

Tokom diskusije koja je usledila posle svih izlaganja, zaključeno je da je neophodno efikasnije angažovanje Ministarstva zdravlja oko usaglašavanja regulativa koje se odnose na nutritivne i zdravstvene izjave. Takođe, ukazano je na neophodnost edukacije svih u lancu  proizvodnje i prerade voća.