Stanje useva uljane repice

Jesenas je posejano između 35.000 i 40.000 hektara pod uljanom repicom. Zbog loših sklopova i oštećenja usled mraza sigurno je da će izvesne površine biti presejane, dok je na većem delu područja uljana repica uspela da se oporavi od oštećenja nastalih u toku zimskog perioda.

Usevi uljane repice su u fazi intezivnog porasta - na većini parcela formiraju stabla, a sledeća je faza cvetanja. Najveći broj proizvođača već je obavio primenu azotnih đubriva. U toku ove vegetacione sezone najveći problemi u proizvodnji uljane repice bili su nakon setve: loše nicanje zbog neujednačene vlage kao posledica loše predsetvene pripreme, kao i izuzetno niske temperature bez snežnog pokrivača koje su uslovile presejavanje ovih useva na manjem delu parcela. 

U narednom periodu ne očekuju se ozbiljniji problemi u proizvodnji uljane repice, ali svakako je potrebno da poljoprivredni proizvođači obrate pažnju na pojavu štetočina i njihovo blagovremeno suzbijanje. Stručna služba i call centar Victoria Logistic na raspolaganju su za sva njihova pitanja i nedoumice, a kompanija je pripremila široku ponudu hemijskih preparata za suzbijanje bolesti, štetočina i korova.

Za postizanje dobrih prinosa u narednom periodu biće potrebna i odgovarajuća količina padavina, ali na osnovu trenutnog stanja uljane repice, postoje indicije da će ova godine biti ostvareni dobri rezultati.