Victoria Group među „Herojima promene"

Victoria Group uzela je učešće u akciji „Heroji promene" u organizaciji udruženja Liceulice, koje od 2010. godine realizuje praktične programe direktne podrške socijalno ugroženim grupama stanovništa sa ciljem njihove veće ekonomske, kulturne i socijalne uključenosti. Akcijom „Heroji promene" podržava se izdavanje magazina „Liceulice" čiju prodaju realizuje mreža prodavaca - teško upošljivih, socijalno ugroženih osoba.