Victoria Group - primer dobre prakse na Webiz seminaru

Victoria Group je predstavila svoju strategiju digitalne komunikacije u okviru trodnevnog seminara Webiz.

Webiz je program edukacije o poslovnoj primeni interneta koji je ove godine održan u Subotici od 7. do 9. novembra. Namenjen je malim i srednjim preduzećima, ali i zaposlenima u sektorima marketinga, PR-a  i prodaje u velikim kompanijama, javnim preduzećima i drugim organizacijama. Uključuje različita predavanja o online nastupu kompanija, efektnom učešću na društvenim mrežama, izgradnji odnosa sa internet zajednicom i privlačenju novih klijenata, kao i o online prodaji.

Victoria Group je, kao primer dobre prakse, prezentovala primenu strategije korporativnih komunikacija na digitalne kanale, i ujedno predstavila koncept korporativnog sajta, sajtova kompanija članica, poljoprivrednog portala Agrotim i nastupa na društvenim mrežama Facebook, LinkedIn i YouTube.