Victoria Logistic aktivna u edukaciji budućih agrarih stručnjaka

Međunarodna organizacija studenata polјoprivrede i srodnih nauka (IAAS), u saradnji sa Savezom polјoprivrednih inženjera i tehničara Srbije (SPITS) i Privrednom komorom Srbije (PKS), organizovala je  10. maja u Beogradu drugu po redu konferenciju „Za korak ispred u agrobiznisu 2018”. Cilј konferencije je informisanje i edukacija studenata i mladih koji se bave agrarom o prednostima primene i načinima funkcionisanja savremenih tehnologija u polјoprivredi.

Ispred kompanije Victoria Logistic učestvovala je Natalija Kurjak, direktorka marketinga, koja je održala predavanje o sledljivosti u poljoprivredi. Prezentovala je primenu principa sledljivosti i uvođenja standardizacije u poljoprivrednoj proizvodnji u radu kompanije sa njenim poslovnim partnerima.