Victoria Logistic na konferencijama Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi

Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP) ogranizovalo je dve konferencije na Divčibarama, u periodu od 19. do 24. aprila: IV Međunarodnu konferenciju održive posleubirajuće i prehrambene tehnologije, i XXVII Nacionalnu konferenciju procesne tehnike i energetike u poljoprivredi. 

Na konferencijama je prisustvovalo preko 130 učesnika, a generalni sponzor bila je kompanija Victoria Logistic, članica Victoria Group. Pored toga, predstavnici Službe održavanja silosa održali su prezentaciju na temu „Neophodni zakonski i tehnološki uslovi u magacinu za skladištenje pesticida“, dok je direktorka marketinga, Natalija Kurjak, na svečanoj večeri predstavila poslovanje kompanije učesnicima obe konferencije.

Predstavnici Victoria Logistic učestvovali su i na dvodnevnom seminaru koji je organizovan u okviru konferencije, a koji je bio namenjen tehnolozima i rukovodiocima silosa. Brojna predavanja su se u najvećoj meri odnosila na uslove skladištenja, održavanje silosne opreme, kao i energetsku efikasnost.