Victoria Logistic održala preko 30 edukativnih prezentacija

Victoria Logistic je, zajedno sa svojim poslovnim partnerima, uspešno realizovala projekat edukacije poljoprivrednih proizvođača, održavši preko 30 edukativnih prezentacija. Projekat je započet u februaru, a na prezentacijama je prisustvovalo više od 1.500 poljoprivrednih proizvođača iz Subotice, Kikinde, Šida, Koceljeva i drugih mesta u Srbiji.

Učesnicima edukativnih prezentacija predstavljene su sve prednosti korišćenja Fertilovih mineralnih hraniva, sistem primene mineralnih hraniva na osnovu analize zemljišta i uštede koje se mogu ostvariti pri tome, kao i programi pesticida i semena koji su u kompanijskoj ponudi ove godine. Pored toga, poljoprivrednici su bili u mogućnosti da čuju više informacija o ekonomskim gubicima koji mogu nastati zbog neadekvatne primene mineralnih hraniva, prednostima upotrebe deklarisanog semena, i pravilnog i racionalnog korišćenja odgovarajućih pesticida.