Victoria Logistic ponudila tri modela za otkup uljarica

Kompanija Victoria Logistic proizvođačima uljarica nudi mogućnost izbora i kombinovanja tri modela otkupa koji su uvedeni prošle godine, i koji su naišli na odličan prijem i pozitivne rekacije poslovnih partnera.

Prvi model dnevne, terminske cene traje od početka setve uljarica do početka njihove žetve, a podrazumeva da se u tom periodu svakog radnog dana u 10 časova objavljuje trenutna tržišna cena za soju i suncokret koja važi do 15 časova istog dana.

Drugi model, najsličniji starom modelu otkupa, podrazumeva da se pri prijemu zrna na početku „kampanje otkupa“ određuje provizorna cena, a na njenom kraju krajnja tržišna cena zrna.

Treći model partnerima nudi opciju da predaju svoju robu u skladišne kapacitete kompanije, a da je prodaju u trenutku kada im najviše odgovara. Ukoliko odluče da uljarice prodaju Victoria Logistici, troškovi lagera padaju na teret kompanije.

Kombinujući ova tri modela poljoprivredni proizvođači svojom proizvodnjom mogu da upravljaju na najmanje rizičan način. Victoria Logistic je prva kompanija u Srbiji koja je uvela ovakav način trgovine prateći evropsku praksu. Naime, veliki broj farmera u EU trećinu svoje proizvodnje proda unapred, trećinu u samoj žetvi, a trećinu tokom godine prateći kretanja na tržištu.

Terminska trgovina uljaricama je u toku, a ove godine, uz soju i suncokret, poslovnim partnerima je ponuđena terminska trgovina i za uljanu repicu, i to isključivo sertifikovanu prema ISCC standardu.

Victoria Logistic se intenzivno sprema za otkup uljarica u sezoni žetve, i za još brži i bolji prijem zrna na oko 100 otkupnih mesta širom Srbije kojima kompanija upravlja. Do žetve poslovnim partnerima se pruža kompletna stručna podrška, kako bi sa njiva za preradu bilo obezbeđeno visoko kvalitetno zrno soje, suncokreta i uljane repice.