Victoria Logistic realizovala ogled soje

Stručna služba Victoria Logistic realizovala je ogled sa različitim sortama soje u saradnji sa domaćim i stranim semenskim kućama sa kojima kompanija ima dugogodišnju saradnju - NS seme, Selsem, Raiffeisen Agro, Zemun polje.

Ogled je postavljen u Zmajevu na parceli poljoprivrednog proizvođača Milana Tišme. Obuhvatio je ukupno 15 parcelica, svaka površine 2.058 m2 sa različitim sortama soje koje su bile poređane po grupama zrenja od najranijih ka najkasnijim. Ogled je pokazao koje sorte su na oglednom polju dale najveće prinose, koje su dale najveći procenat proteina, a koje najveći procenat ulja.

Vremenski uslovi koji su vladali u toku ove vegetacione sezone više su pogodovali ranijim grupama zrenja. One su do trenutka pojave sušnog perioda formirale većinu mahuna, tako da iako su u periodu njihovog sazrevanja na području Zmajeva bile manje količine padavina to nije uticalo na normalno sazrevanje i žetvu u optimalnim uslovima. Stoga su ranije grupe zrenja ostvarile veće prinose u odnosu na kasnije. Godine kao što je ova opominju poljoprivrednike da prilikom odabira sorti soje moraju voditi računa i o grupama zrenja, zaključak je naše Stručne službe.