Victoria Logistic započela održavanje serije edukativnih prezentacija

Victoria Logistic je 3. februara, zajedno sa poljoprivrednim zadrugama, započela edukaciju poljoprivrednih proizvođača kroz održavanje serije prezentacija. Ovom prilikom, predstavljen je aktuelni program repromaterijala, kao i sve pogodnosti zajedničkog poslovanja sa Victoria Logistic. Prezentaciju su održali stručnjaci iz kompanije - Ljubica Vukićević, rukovodilac Stručne službe, dr Duško Marinković, zamenik rukovodioca Stručne službe, Tijana Miskin iz Category sektora i Radmila Filipović, komercijalni predstavnik.

Planirano je održavanje oko 40 edukativnih prezentacija u narednom periodu, na kojima će biti predstavljene prednosti korišćenja Fertilovih mineralnih hraniva, sistem primene mineralnih hraniva na osnovu analize zemljišta i uštede koje se mogu ostvariti pri tome. Takođe će biti predstavljeni programi pesticida i semena koji će biti u kompanijskoj ponudi ove godine. Stručna služba Victoria Logistic će se potruditi da ukaže na moguće ekonomske gubitke zbog neadekvatne primene mineralnih hraniva, prednosti upotrebe deklarisanog semena, kao i da dodatno obrazloži postupak pravilnog i racionalnog korišćenja odgovarajućih pesticida.