Victoria Starch na tržištu sa dva proizvoda

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group,  započela je kontinuiranu proizvodnju agro peleta, tj. peleta od poljoprivredne biomase, sredinom 2013. godine. Ove godine tržištu je ponudila dva proizvoda koja se isporučuju u pakovanjima od 15 kg, 25 kg, 1 t i rinfuz.

Energetski pelet je agro pelet od žetvenih ostataka sa sadržajem sojine slame min. 50%. Pelet je ekonomski isplativ i ekološki prihvatljiv energent za najširu primenu. Može se koristiti u pećima za individualne korisnike i javne ustanove na agro pelet, kao i pećima za pelet sa mehaničkim čišćenjem rešetke. Sagorevanjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je biomasa koristila prilikom svog „rasta“, pa se zbog toga pelet ubraja u CO2 neutralne izvore energije. Nema sumpora u svom sastavu, stoga ni emisije sumpornih oksida u vazduh. Visoko je efikasno gorivo u industrijskim kotlovima na čvrsto gorivo. Specifikaciju energetskog peleta možete pogledati ovde.

Pelet za prostirku se proizvodi od pšenične slame. Kao čist prirodni proizvod visoke higijenske vrednosti najbolji je proizvod za životinjsku prostirku. Koristi se kod uzgoja pilića, koka nosilja, ćurki, idealna je podloga za konje i druge životinje. Proces proizvodnje peleta se odvija na 92◦C, čime je proizvod u potpunosti mikrobiološki bezbedan. Upijajuća moć peleta veća je devet puta u odnosu na slamu, čime se omogućava veći komfor za životinje koje ostaju na suvoj podlozi. Bolji uslovi uzgoja usled velike absorpcione moći peleta rezultiraju većim prinosem i smanjenim mortalitetom živine. Pored toga, korišćenje peleta kao prostirke donosi i niz drugih prednosti među kojima su: eliminacija mirisa u objektima za uzgoj, lakše i brže čišćenje objekta, kao i manja količina otpada koji se jednostavnije i efikasnije koristi kao đubrivo.

Specifikaciju peleta za prostirku možete pogledati ovde.
Brošuru o ovom proizvodu možete pogledati ovde.
Video prilog o prednostima upotrebe agro peleta kao prostirke za životinje možete pogledati ovde.

Detaljnije informacije o oba proizvoda mogu se dobiti na brojeve telefona 023/315-5050 i 063/301-117, kao i besplatnim pozivom call centra 0800 333 330 svakim radnim danom od 8h do 16h.