Victoriaoil aktivna u Privrednoj komori Srbije

Na sastanku Grupacije proizvođača biljnih ulja u okviru Privredne komore Srbije (PKS) održanom u novembru, Srđan Popov, generalni direktor kompanije Victoriaoil, izabran je za predsednika Grupacije.  Ova Grupacija deo je Udruženja za prehrambenu industriju PKS, a generalni direktor naše uljare ujedno je u istom mesecu izabran za zamenika predsednika odbora ovog udruženja.

Udruženje za prehrambenu industriju PKS je zajednica kompanija koja se konstruktivno bavi izazovima industrije i kreiranjem ambijenta za njen dalji rast i razvoj. Predstavlja sponu između industrije i državnih institucija, sa ciljem da se uspešno zadovolje potrebe potrošača, a kompanije prehrambene industrije budu konkurentne na domaćem i međunarodnom tržištu. Pored Grupacije proizvođača biljnih ulja, Udruženje čine još sledeće grupacije: proizvođači mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina, proizvođači konditorskih proizvoda, proizvođači dijetetskih namirnica i dečije hrane, proizvođači hrane za životinje, grupacija za vinogradarstvo i vinarstvo, proizvođači mineranih voda, voćnih sokova i bezalkoholnih pića, proizvođači slada i piva, proizvođači šećera, proizvođači rakije i jakih destilata i prerađivači voća i povrća.