Zakon o predžetvenom finansiranju za veću transparentnost ovog modela finansiranja

Prepoznajući značaj rešavanja problema finansiranja za razvoj srpske poljoprivrede, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) su u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srbije prošle godine pokrenuli inicijativu za izradu Zakona o predžetvenom finansiranju, koji je stupio na snagu u junu ove godine.

Zakon predstavlja finansijski instrument zasnovan na obezbeđivanju plasmana putem zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima. U samom trenutku zasnivanja određene poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredni proizvođač jeste kreditno sposoban na osnovu svog budućeg roda koji dospeva u određenom trenutku u toku godine. Ovaj Zakon omogućava korišćenje ovog kreditnog potencijala u većoj meri nego što je to do sada bio slučaj, povećanjem transparentnosti ovog modela finansiranja kroz uspostavljanje Registra ugovora o finansiranju u Agenciji za privredne registre, regulisanje načina ostvarivanja prava poverioca i druge elemente koji ovu oblast uređuju u detalje.

Implementacijom Zakona o predžetvenom finansiranju Srbija je postala jedina zemlja regiona sa ovakvim instrumentom u praksi, budući da on originalno potiče iz Brazila gde se pozajmljivanja po osnovu ovog zakona mere u milijardama dolara.

Victoria Group već godinama podržava svoje partnere po ovom modelu, omogućavajući im na taj način zasnivanje poljoprivredne proizvodnje. Mladen Jovanović, direktor Victoria Logistic, članice Victoria Group, istakao je da su našoj kompaniji,  kao jednom od najvećih prerađivača uljarica u regionu, poljoprivredni proizvođači prirodan partner, i dodao: „Victoria Logistic sarađuje sa oko 300 kooperanata, a preko njih sa više od 40.000 poljoprivrednika. Već godinama ih podržavamo kroz pretfinansiranje obezbeđujući im repromaterijal, odnosno mineralna đubriva, semena i sredstva za zaštitu bilja prvenstveno kad je u pitanju proizvodnja soje i suncokreta. Prošle godine na ovaj način uložili smo blizu 60 miliona evra u domaću poljoprivredu, a i ove godine realizovali smo pretfinansiranje sličnog obima. Naši partneri su se i ovog puta obratili nama za prekopotrebna sredstva za zasnivanje proizvodnje. Kako je Zakon stupio na snagu u junu, praktično će se primenjivati tek u sledećoj proizvodnoj godini. Verujem da će se i tada veliki broj ponovo obratiti upravo prerađivačkoj industriji za predžetveno finansiranje.  Za poslednjih pet godina naša kompanija je ovim putem investirala oko 420 miliona evra, ali svakako treba istaći da podrška koju pružamo nije samo finansijske prirode – poljoprivrednicima je na raspolaganju i naša Stručna služba koja daje preporuke i savete kad je u pitanju primena agrotehničkih mera i unapređenje proizvodnje u pravcu stabilnih i visokih prinosa dobrog kvaliteta“.

Povodom stupanja na snagu ovog Zakona, Miljan Ždrale, Direktor Agrobiznis sektora EBRD za Jugoistočnu Evropu, izjavio je: „Usvajanje Zakona o predžetvenom finansiranju predstavlja veliki iskorak za Srbiju u pravcu unapređenja uslova finansiranja poljoprivredne proizvodnje. Drago nam je da je resorno Ministarstvo prepoznalo značaj inicijative EBRD tehnički potpomognute od strane UN FAO i dalo podršku u procesu usvajanja Zakona. Novi finansijski instrument predstavlja dobar alternativni vid kratkoročnog finansiranja poljoprivrede koji je tržišno održiv i ne predstavlja teret za državnu administraciju. Takođe, izrazito bitno je da se ovim zakonom težište finansiranja poljoprivrede prebacuje sa javnog na privatni sektor što je posebno važno u uslovima budžetskih ograničenja sa kojima se Srbija susreće. Primetna je zainteresovanost kako finansijera - banaka i prehrambeno-prerađivačkog sektora, tako i samih poljoprivrednih proizvođača za novi zakon, što pokazuje potrebu za kratkoročnim finansiranjem poljoprivredne proizvodnje. Verujemo da će na dugi rok ovaj zakon doprineti funkcionisanju finansijskog tržišta u poljoprivredi i imati pozitivan uticaj na visinu kamatnih stopa, kao i na tržište osiguranja u poljoprivredi koje u Srbiji još uvek nije adekvatno razvijeno. Kao što je to bio slučaj u procesu izrade zakona, EBRD će zajedno sa UN FAO nastaviti da pruža podršku nadležnim organima u procesu njegove implementacije. Registar ugovora je izrađen i stavljen u funkciju unutar Agencije za privredne registre, a u pripremi je intenzivan program obuke budućih korisnika zakona, kao i snažna informativna kampanja o mogućnostima koje zakon pruža u ukupno 15 gradova Srbije”.