Investicije

Kompanija Victoria Group investirala je preko 250 miliona evra u razvoj proizvodnje - proširenje kapaciteta i modernizaciju tehnologije.

Neke od najvećih investicija su:

2016/2017 FDS sistem u pogonu alkoholne ekstrakcije

2016/2017 Filtracija vazduha (HEPA) po pogonima

2016/2017 Prvi stepen destilacije u heksanskoj ekstrakciji sa pratećim objektom

2016/2017 Ekstraktor sa pratećom opremom i objektom

2016/2017 Razdvajanje linija za izdavanje sačme 44% i 48%

2016/2017 Objekat i oprema za MBL obradu finalnih proizvoda

2015/2016 Linija za prosejavanje i umešavanje SPC

2015/2016 Oprema za MBL obradu finalnih proizvoda

2015/2016 Linija za umešavanje sačme

2014/2015 Mlin za CMR (SPC)

2014/2015 DTDC za heksansku ekstrakciju, objekat i instalacije

2012/2013 Mlin za SPC sa pratećom opremom

2013 Kotao na peletiranu slamu

2011/2012 Magacin gotove robe

2011/2012 Rekonstrukcija gasne kotlarnice

2011/2012 Fabrika vode

2011/2012 Kotao na melasu

2010/2012 TSPC – pogon za proizvodnju tradicionalnih proteinskih koncentrata

2011 Ekstruder

2010 Linija za mlevenje punomasnog materijala

2008/2009 Linija za pakovanje i paletizaciju

2008/2009 Linija za ekstrudiranje

2008/2009 Linija za mlevenje belih flekica

2007 Magacin ambalaže

2007 Podno skladište za biomasu

2007 Kotao na biomasu – slamu

2005 Nova sušara za zrno

2004/2005 Povećanje kapaciteta FDS-a

2003/2004 Big-Bag pakerica

2003/2004 Magacin gotove robe

 

2017 Instalacija linije komprimovanog prirodnog gasa (zamena energenta lož ulja)

2017 Zamena dve linije za ljuštenje

2017 Povećanje kapaciteta pneumo-transporta sačme

2017 Telehendler

2017 Zamena el. instalacija za snabdevanje vodom  (protiv-požarna bezbednost)

2017 Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

2016 Pomoćni objekat za punjenje akumulatora za viljuškare

2016 Kolska vaga

2016 Separator za suncokretovu i sojinu ljusku

2016 Softver za nadzor i upravljanje u pogonima rafinerije, biodizela i tank farme

2016 Instalacija linije za istakanje ohlađenog ulja iz pogona punione u cisterne

2016 Linija za umešavanje sačme

2015 Dogradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže

2015 Telehendler

2014 Dogradnja magacinskog prostora 621 m²

2013 Kotao na biomasu – ljusku

2010 Cold degumming

2010/2011 Podno skladiste za suncokret i sačmu

2009/2010 Druga rekonstrukcija crushing-a

2009 Linija za punjenje ulja u PET

2008 Podno skladište za ljusku

2007 Kotao na biomasu – ljusku

2006/2007 Rafinerija/Biodizel

2005/2006 Prva rekonstrukcija crushing-a

 

2016 Paletizer u pogonu za proizvodnju hrane za životinje

2016 Mikser homogenizator u pogonu za proizvodnju masti

2015-2016 Projekat adaptacije pogona i oprema za proizvodnju virusnih vakcina u Subotici u skladu sa GMP standardom

2015 Linija za peletiranje hrane u pogonu za proizvodnju hrane za životinje

2013-2014 Adaptacija pogona za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina u skladu sa GMP standardom

2013 Kupovina pogona Superprotein-Magnavita za proizvodnju hrane za životinje u Zrenjaninu

2011-2012 Adaptacija pogona i nabavka opreme za plazmu u skladu sa GMP standardom

2010-2011 Izgradnja usipnog kosa u silosu

2008-2010 Adaptacija pogona i nabavka opreme za proizvodnju tečnih veterinarskih lekova u Subotici u skladu sa GMP standardom

2008-2009 Pogon za ekstrudiranje hrane za ribu

2008-2009 Kotlarnica

2008-2009 Regalno skladište

2008-2009 Adaptacija pogona i nabavka opreme za proizvodnju praškastih veterinarskih lekova u Srpskoj Crnji u skladu sa GMP standardom

2008 Trafo stanica – izgradnja

2007 Kupovina pogona u Srpskoj Crnji i otkup licenci od “Simbiofarma” za proizvodnju veterinarskih lekova