Osnovni podaci

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
Victoria Group akcionarsko društvo Beograd
Skraćeno poslovno ime: Victoria Group ad Beograd
Pravna forma: Akcionarsko društvo

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115b, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 3532 700, 3532 600
Datum osnivanja: 08.11.2001.
PIB: 101898648
Matični broj: 17364723
Tekući broj: 205-7438-84 Komercijalna Banka Beograd
165-275-93 Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd

Ogranak u Novom Sadu

Hajduk Veljkova 11, p.fah 41
21112 Novi Sad
tel:+381 21 4895 400, 4895 409

 

Izvršni odbor Victoria Group

 • Izvršni direktor operacija: Stefan Babović
 • Izvršni direktor finansija: Milan Marković
 • Generalni i izvršni direktor: Thomas Boitani FitzGerald

Direktori kompanija članica

 • Sojaprotein ad - Marko Abramović
 • Victoriaoil ad – Siniša Košutić
 • Victoria Logistic doo - Mladen Jovanović
 • Luka Bačka Palanka doo - Vladimir Grujičić
 • Veterinarski zavod Subotica ad – Dragoljub Milinković
 • SP Laboratorija ad - Aleksandra Bauer
 • Victoria Starch doo - Jelena Mitrović
 • Riboteks ad - Bora Krstić

Nadzorni odbor Victoria Group

 • Michael Eggleton - predsednik
 • Marko Mitrović - član
 • Milija Babović - član
 • Olivera Ilinčić - član