Osnovni podaci

Victoria Group Non-Core društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad
Skraćeno poslovno ime: Victoria Group Non-Core doo Novi Sad
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa: Braće Popović 5, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 4895 400
Datum osnivanja: 28.10.2021.
PIB: 112739313
Matični broj: 21729825
Tekući broj: 105000000243539481 kod AIK BANKA ad Beograd