Drugi redovni nadzor ATS-a u SP Laboratoriji

U SP Laboratoriji je u martu izvršeno drugo nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Tokom nadzora ATS je izvršio proveru kompetentnosti osoblja ovlašćenog za sprovođenje ispitivanja, kao i proveru opreme i rezultata prethodnih ocenjivanja.

Ove godine je „Obim akreditacije“ SP Laboratorije proširen za metodu određivanja alergena u mleku i specifičnim metodama za ispitivanje hrane.

Nakon dve godine primene fleksibilnog obima akreditacije koji se odnosi na određivanje GMO modifikacija i rezidua pesticida, uočeno je da su korisnici usluga veoma zadovoljni ovim načinom rešavanja svojih potreba za ispitivanjem hrane i hrane za životinje na određene parametre, a posebno reagovanjem kada su im potrebni rezultati analiza za nove GMO modifikacije i rezidue pesticida koje nisu bile u obimu akreditacije. Kompletna lista akreditovanih rezidua pesticida i GMO modifikacija je korisnicima uvek dostupna na sajtu laboratorije.

SP Laboratorija i u narednom periodu nastavlja da prati zahteve korisnika usluga, domaće i strane zakonske propise, i u skladu sa tim usklađuje svoje poslovanje, razvija i primenjuje priznate metode ispitivanja.