Održano 51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika

Završeno je 51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika, koje se tradicionalno održava na Zlatiboru krajem januara i okuplja vodeće aktere srpske poljoprivrede. Od 22. do 28. januara održano je preko pedeset predavanja i prezentacija o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, plodnosti zemljišta i zaštiti bilja.

„Ovaj događaj ima veliki značaj za nas koji poslujemo u agrobiznisu jer na jednom mestu sa našim brojnim partnerima razmenjujemo iskustva, analiziramo prošlu godinu i pravimo planove za ovu“, izjavio je Mladen Jovanović, direktor kompanije Viktorija Logistik, koja je deo Viktorija grupe. Ova kompanija sarađuje sa oko 40.000 poljoprivrednika kroz 300 zemljoradničkih zadruga. Pored otkupa uljarica i žitarica, logističkih usluga i kontrole kvaliteta, bavi se i organizacijom primarne poljoprivredne proizvodnje. „Trenutno pripremamo ponudu semena, đubriva i sredstava za zaštitu bilja za predstojeću proizvodnu sezonu koju ćemo predstaviti u narednom periodu. Osim kvalitetnog repromaterijala, našim partnerima je na raspolaganju i Stručna služba Victoria Logistic koja im pomaže da ostvare što bolje rezultate u proizvodnji. Ukratko, nudimo kompletno zaokružen paket usluga – od pripreme i setve, preko praćenja useva i žetve, do transporta i skladištenja“, istakao je Jovanović.

Savetovanje, kao jedan od najvažnijih skupova domaće poljoprivrede koji spaja nauku i praksu, okupilo je preko 700 učesnika: agronoma, poljoprivrednih proizvođača, organizatora proizvodnje, kompanija koje se bave preradom i prometom, predstavnika nadležnih državnih institucija, savetodavnih službi, naučnih i obrazovnih ustanova.

„Na Savetovanju prezentujemo najnovija dostignuća i buduće pravce u razvoju polјoprivrede kod nas i u svetu. Predstavlјamo inovacije u oplemenjivanju i tehnologiji gajenja najznačajnijih ratarskih, industrijskih, krmnih i povrtarskih bilјaka, a ove godine smo se bavili i pojedinim alternativnim kulturama i organskom proizvodnjom“, izjavio je ispred organizatora generalni direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, dr Jan Turan. Dodao je da ova naučno-istraživačka kuća već osam decenija stvara sorte hibrida dobrog potencijala za visoke prinose, a cenovno prihvatljive za naše poljoprivrednike.

51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika
51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika