Setva jarih useva

Sa početkom proleća kreću intenzivni radovi u najznačajnijem poslu u poljoprivredi, a to je setva jarih ratarskih useva. Svake godine se tokom marta, aprila i delom maja pod kukuruzom, sojom, suncokretom i šećernom repom poseje preko 1,5 miliona hektara.

Prva setva je setva šećerne repe, koja će ove godine biti posejana na oko 60.000 hektara što sa očekivanim prinosima zadovoljava potrebe prerađivačkih kapaciteta šećerana u Srbiji.

Setva suncokreta je, zahvaljujući pre svega ostvarenim stabilnim prinosima i cenama tokom prethodnih godina, planirana na rekordnih 220.000 hektara. Imajući u vidu da su prosečni prinosi postizani prošle godine iznosili preko 3,5 tone po hektaru i bili najviši u Evropi, ne čudi zainteresovanost proizvođača za ovu uljaricu.

Soja će ove godine na poljima naše zemlje zauzeti oko 200.000 hektara. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, urađena je kvalitetna predsetvena priprema koja će biti dobra „postelja“ za setvu soje. I kod ove uljarice Srbija je prošle godine ostvarila nabolji prinos u Evropi, značajno viši u odnosu na sve zemlje u okruženju. Tradicija poznavanja ove biljne vrste osnova je za prognoze da će ove godine biti ostvareni prinosi od preko 4 t/ha.

Kukuruz će tradicionalno zauzeti najveće površine u prolećnoj setvi. Sigurnih 900.000 hektara biće posejano širom zemlje uz upotrebu vrhunskog semena mnogih domaćih i stranih semenskih kuća. Na tržištu Srbije za svoje mesto „bori se“ čak 28 semenskih kuća, a proizvođačima je na raspolaganju ponuda preko 280 različitih hibrida.

Stručna služba Victoria Logistic i ove godine postaviće dva demo ogleda na soji i suncokretu. U njima će primeniti nove tehnologije koje omogućavaju dobijanje vrhunskih prinosa, uz visok sadržaj proteina kod soje i ulja kod suncokreta. Kompanija je i za ovu setvu blagovremeno pripremila ponudu kvalitetnih semena soje, suncokreta i kukuruza.