Setva jarih useva u punom jeku

Sneg i velika količina padavina tokom marta pomerili su uobičajene rokove setve jarih useva, ali su, sa druge strane, nadoknadili manjak vlage u zemljištu.

U zavisnosti od regiona, tipa zemljišta i načina njegove pripreme, setva jarih useva je počela početkom aprila.

Prema prvim prognozama, soja će ove godine, bez obzira na slabiji prošlogodišnji prinos, zauzeti između 230 i 250 hiljada hektara, tako da interesovanje proizvođača za ovu uljaricu nastavlja da raste.

Suncokret će biti posejan na oko 250.000 hektara, jer je ova biljka i u prošlog godini pokazala stabilnost proizvodnje i manju zavisnost od vremenskih prilika.

Pod kukuruzom će tradicionalno biti najveće površine, sa sigurnih 900.000 hektara koji će biti posejani širom Srbije.

U nekim regionima, gde je lakši tip zemljišta i gde se mogla ranije obaviti predsetvena priprema, setva je završena na 20-30% površina, dok je u drugim regionima na nekih 10-15%.