Victoria Group na 4. Konferenciji studenata poljoprivrede

Victoria Group podržala je održavanje četvrte Konferencije studenata poljoprivrede na temu „Perspektiva i razvoj poljoprivrede u Srbiji u narednoj decniji“, koja je trajala od 22. do 26. aprila na Zlatiboru. Konferencija je okupila više od 400 studenata poljoprivrednih fakulteta i visokih škola iz zemlje i regiona, sa ciljem da se studentima predstave inovacije u oblasti poljoprivrede, kao i trenutno stanje srpskog agrara.

Neke od tema o kojima se govorilo na ovom stručnom skupu su bile i značaj prerađivačke industrije u organizaciji proizvodnje suncokreta, proizvodnja i prerada bilјnih proizvoda, razvoj mehanizacije u poljoprivredi Srbije i dr. Predavanja su održali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Privredne komore Srbije, profesori sa Poljoprivrednog fakulteta, kao i predstavnici kompanija iz agrobiznisa.

Marija Tatarević, HR menadžer Victoria Group, predstavila je kompaniju studentima, a Mirjana Grujić, rukovodilac kontrole kvaliteta Victoria Logistic, jedne od članica Victoria Group, održala je prezentaciju na temu „Standardi kvaliteta i njihov značaj za razvoj polјoprivrede“, detaljnije objasnivši sistem kvaliteta, princip sledljivosti i benefite međunarodnih standarda koje su usvojile članice Victoria Group.