Victoria Logistic o prijemu i sušenju zrna na Savetovanju PTEP 2017

U Vršcu su od 23. do 28. aprila paralelno održane 5. Međunarodna konferencija održive posleubirajuće i prehrambene tehnologije INOPTEP 2017 i 29. Nacionalno savetovanje procesne tehnike i energetike u poljoprivredi PTEP 2017.

Ova dva događaja, u organizaciji Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi i novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, okupila su 166 učesnika, a predstavljeno preko 150 radova o aktuelnim problemima iz ovih oblasti. Na nacionalnom savetovanju učestvovalo je oko 100 predstavnika poljoprivrednih proizvođača i firmi, centara za sušenje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, semenskih centara, prehrambene industrije i proizvođača stočne hrane, kao i proizvođača opreme i prometnih firmi. Međunarodni skup okupio je delegate iz 22 zemlje.

Sastavni deo programa Savetovanja je i ove godine bio Seminar za tehnologe i rukovodioce silosa i dorade semena. Tri članice Victoria Group - Victoria Logistic, Victoriaoil i Sojaprotein, učestvovale su na ovom skupu, dok je Nemanja Ivković, rukovodilac službe održavanja silosa u kompaniji Victoria Logistic, imao izlaganje na temu prijema i sušnja zrna u ovoj kompaniji tokom 2016. godine.